Reine Carlsson är brandmannen som utvecklar olika organisationer genom att prata om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, krishantering, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap. I hans uppdrag ingår också att lösa konflikter.

Han deltog som rökdykare vid brandkatastrofen på Backaplan i Göteborg 1998. Efter insatsen blev han inbjuden att göra tre föreläsningar i Oslo som medförde att han förstod att han har förmågan att tala inför andra människor. Några år efter insatsen utbildade han sig till beteendevetare med en magisterexamen i pedagogik och en kandidatexamen i sociologi. Han har också skrivit boken Ett steg mellan liv och död.
 
Genom sitt sätt att inspirera och engagera skapas det ett forum som medför att uppdragsgivaren får igång ett stort engagemang hos dem som deltar och lyssnar. Engagemanget leder till att åhörarna börjar fundera runt hur de agerar och uppträder på sina arbetsplatser och i sina privata liv. Deltagarna kommer till insikt med vad som är viktigt i livet. När processen är igång, klarnar det för deltagarna att gammal inslagen och utnött inriktning med de attityder och värderingar som har rått, inte längre räcker till för att nå beräknad vinst. Det är en ny inställning i organisationen som måste till, en beteendeförändring för att företaget ska utvecklas i positiv riktning.
 
Reines förmåga att öppna upp denna insikt har genomförts i olika organisationer med positiva resultat. Detta innebär att både ledare och medarbetare får förståelse för betydelsen av sin egen insats. Han arbetar dels med att inspirera så att ledaren förstår sin roll, dels med att uppmuntra så att medarbetaren kommer till insikt med att han eller hon är en viktig länk som innebär att företaget når ett positiv resultat. Reine belyser i den här typen av processer att aktiviteter som mobbning, utanförskap, dåligt bemötande med mera påverkar produktionsresultatet negativt. Han känner inga gränser att ta med sig sin kunskap, inspiration och sitt engagemang för att bekämpa och förhindra att det sker negativ utveckling inom olika organisationer.
 

 


 

 

 

Bild: Claes Tornberg

 

Kvinnan sträcker ut armarna. Hon kan knappt stå still. Hon gråter lite och säger samtidigt: "Skulle jag inte kunna få krama och pussa dig som tack för min dotters liv?"

 

 

 

 

 

 

 


© 2023 Reine Carlsson